મોડ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોડ મૂકવો

  • 1

    જવાબદારીનો ભાર ઉઠાવવો.