મોઢામાં આંગળી ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં આંગળી ઘાલવી

  • 1

    આશ્વર્યમૂઢ થવું.

  • 2

    બોલવાની ફરજ પાડવી.