મોઢામાં જીભ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં જીભ ઘાલવી

  • 1

    બોલ બોલ કરતા બંધ થવું; શાંત થવું.