મોઢામાં પાણી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢામાં પાણી આવવું

  • 1

    સ્વાદ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થવી.