મોઢા પર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પર

  • 1

    રૂબરૂ; સમક્ષ.