મોઢા પર મૂતરે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢા પર મૂતરે એવું

  • 1

    -ના કરતાં વધારે ખરાબ; સવાયું ખરાબ.