મોઢું આવડું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું આવડું થઈ જવું

  • 1

    મોં ઊતરી જવું; ખસિયાણું પડી જવું.