મોઢું ખાય ને આંખ લાજે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ખાય ને આંખ લાજે

  • 1

    વિવેકથી કામ કરવું.