મોઢે ચડીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે ચડીને

  • 1

    રૂબરૂ; સામે આવીને-જાતે જ.