મોઢું ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ચલાવવું

  • 1

    સામું બોલવું.

  • 2

    ગાળો દેવી.

  • 3

    ખાવું.