મોઢે તાળું દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે તાળું દેવું

  • 1

    બોલવાનો પ્રતિબંધ કરવો.