મોઢે દૂધ ગંધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે દૂધ ગંધાવું

  • 1

    છેક બાળક કે નાદાન હોવું.