મોઢું પૂરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું પૂરવું

  • 1

    કાંઈ આપીને સમજાવવું; લાંચ આપવી.