મોઢું બગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું બગાડવું

  • 1

    મોં ઉપર અણગમો લાવવો.

  • 2

    મોઢું બેસ્વાદ કરવું.