મોઢે બોલી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે બોલી જવું

  • 1

    ગોખેલું કહી જવું.