મોઢું ભભડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભભડવું

  • 1

    ખાવાની તીવ્ર ઇચ્છા થવી.