મોઢું ભરાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભરાઈ જવું

  • 1

    ધરાવું; સંતુષ્ટ થવું.