મોઢું ભાગી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભાગી જવું

  • 1

    (વધારેપડતા ગળપણથી) ગળપણની રુચિ મરી જવી.