મોઢું વશ રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું વશ રાખવું

  • 1

    સ્વાદ કે બોલવા ઉપર અંકુશ રાખવો.