મોઢું સીવી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું સીવી લેવું

  • 1

    મોં બંધ કરવું; બોલવા નહિ દેવું.

  • 2

    છિદ્ર-કાણું પૂરી લેવું.