મોતીનાં પાણી ઉતારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતીનાં પાણી ઉતારવાં

  • 1

    માન ઉતારવું; ભાર ભાગી નાખવો.