મોરચો ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોરચો ભાગવો

  • 1

    વિજયી થવું; પહેલી હરોળમાં ભંગાણ પાડવું.