મોરચો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોરચો લેવો

  • 1

    મોરચા પર લડવા-તેનો પડકાર ઝીલવા તૈયાર થવું કે લડવું.