યથાકાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાકાલ

અવ્યય

  • 1

    સમય અનુસાર; યોગ્ય વખતે.