યથાપ્રસંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાપ્રસંગ

અવ્યય

  • 1

    પ્રસંગ પ્રમાણે.