યથારીતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથારીતિ

અવ્યય

  • 1

    રીત પ્રમાણે; રૂઢિ પ્રમાણે.