યથાશાસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાશાસ્ત્ર

અવ્યય

  • 1

    શાસ્ત્ર પ્રમાણે.