યશસ્વતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યશસ્વતી

વિશેષણ

  • 1

    જેણે યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેવી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેણે યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેવી સ્ત્રી.