યા અલ્લા ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યા અલ્લા !

  • 1

    હે પ્રભુ !.