યોગ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યોગ બેસવો

  • 1

    જોગ ખાવો; તાકડો મળવો.