રક્તિમા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રક્તિમા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    લાલાશ.