રેકર્ડ તોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેકર્ડ તોડવો

  • 1

    જે છેવટની હદ અંકાઈ હોય તેથી આગળ વધવું.