રૂખ બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂખ બાંધવી

  • 1

    વલણ તપાસવી.

  • 2

    અટકળ કરવી.