રંગપાણી ઉડાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગપાણી ઉડાવવાં

  • 1

    કસૂંબો પીવો.

  • 2

    નશાબાજી કરવી.

  • 3

    મજા કરવી.