રંગમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગમાં આવવું

  • 1

    ઉત્કટ આનંદની સ્થિતિમાં આવવું; તાનમાં આવવું.