રંગ જમાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગ જમાવવો

  • 1

    રંગ જામે એમ કરવું.

  • 2

    સફળ કરવું.