રંગ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગ લાગવો

  • 1

    રંગ અડી જવો; રંગનો ડાઘ પડવો કે પાસ બેસવો.

  • 2

    -ની અસર થવી.

  • 3

    -ની લત લાગવી.