રેચ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેચ આપવો

  • 1

    જુલાબની દવા આપવી.

  • 2

    ધમકી આપવી.