રજક લખ્યું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રજક લખ્યું હોવું

  • 1

    દાણોપાણી નસીબમાં દર્શાવ્યું હોવું.