રૂડાં વાનાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂડાં વાનાં થવાં

  • 1

    સારુ-શુભ થવું.