રેઢિયાળખાતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેઢિયાળખાતું

  • 1

    જોઈતી ઝડપે ન થતું કામ.