રણસ્તંભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણસ્તંભ

પુંલિંગ

  • 1

    યુદ્ધમાં મેળવેલી જીતનો સ્મરણસ્તંભ.