રણે રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રણે રાખવું

  • 1

    લડાઈમાં રક્ષણ કરવું; સંકટવેળા અણીને વખતે રક્ષણ કરવું કે બચાવી લેવું.