રત્નકુક્ષી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રત્નકુક્ષી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેની કૂખે નરરત્ન જન્મે તેવી સ્ત્રી.