રથ જોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રથ જોડવો

  • 1

    બળદ કે ઘોડા જોડીને રથને સવારી માટે તૈયાર કરવો.