રૂબરૂ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂબરૂ કરવું

  • 1

    સામે હાજર કરવું.