રમખાણ વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમખાણ વાળવું

  • 1

    મોટું તોફાન-કોળાહળ કે કેર કરવાં.