રૂવું ન ફરકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂવું ન ફરકવું

  • 1

    જરા પણ અસર ન થવી.