રસ્તો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તો કાઢવો

  • 1

    ઉપાય કરવો; સફળ માર્ગ યોજવો.