રસ્તે લગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તે લગાડવું

  • 1

    દિશા બતાવવી.

  • 2

    ઉદ્યમે વળગાડવું.